[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12519
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Rayner Intraocular Lenses Ltd. (Jan Tichý)
XF2.10.4
O5168A
4722012519
V KK
31.12.2022 10:21:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Ra... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ZP-RayOne Enhanc... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf (2022-09-09) MDR DoC 600 - ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg EMV Toric_SUKL kod.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg Fotka krabicky s CE.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
image/jpeg Ftalaty.jpg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
application/pdf Odběratelská_faktura_položk... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Jan Tichý
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 12:54:10
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jan Tichý - Rayner Intraocular Lenses Ltd. 
Zaslal: 20.1.2023 16:04:53
Nezohľadňovaný
Prikladám CE - 2/2
Príloha: application/pdf MDR 754108.pdf
Autor: Jan Tichý - Rayner Intraocular Lenses Ltd. 
Zaslal: 20.1.2023 16:02:54
Nezohľadňovaný
Prikladám CE - 1/2
Príloha: application/pdf MDR 754100 1.pdf
Autor: Jan Tichý - Rayner Intraocular Lenses Ltd. 
Zaslal: 20.1.2023 16:01:53
Nezohľadňovaný
Prikladám IFU v slovenskom jazyku.
Autor: Jan Tichý - Rayner Intraocular Lenses Ltd. 
Zaslal: 6.1.2023 18:42:27
Prikladám potvrdenie o platbe.
Príloha: application/pdf platba 580EUR.pdf