[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12518
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Cochlear Limited (Ing. Stanislav Winkler)
XG1.1.1
N0350A, N98248, N5291A
4722012518
V KK
30.12.2022 16:34:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Nucleus_600.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Nucleus_600.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf D1891890-1_Nucleus_8_Proces... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
image/png Nucles_8_ŠUKL.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Nucleus_8_Label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Nucleus_8_Vyhlasenie_o_ftal... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf G12 078611 0117 Rev.01.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf G70 078611 0143 Rev. 00 - N... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Nucles_8_technická_špecifik... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
application/pdf Nucleus_8_Návod_na_použitie... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Stanislav Winkler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 12:43:01
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 23.1.2023 19:51:09
Nezohľadňovaný
Prikladáme zdroj belgickej ceny - NIHDI notification code: 000059950552. Finálna cena je súčtom ceny za implantát a procesor.
Príloha: image/png CI600_Belgicko.png
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 23.1.2023 19:44:27
Nezohľadňovaný
Prikladáme zdroj belgickej ceny - NIHDI notification code: 000074180551.
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 23.1.2023 19:20:25
Nezohľadňovaný
Prikladáme potvrdenie o doplňujúcej platbe.
Príloha: application/pdf ID12518.pdf
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 5.1.2023 18:43:09
Prikladáme komparátor k implantátu Nucleus 600 s rečovým procesorom Nucleus 7 / Nucleus 8.
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 5.1.2023 18:41:49
Prikladáme preklad vyhlásenia o ftalátoch.
Autor: Ing. Stanislav Winkler - Cochlear Limited 
Zaslal: 5.1.2023 18:41:15
Prikladáme potvrdenie o platbe.
Príloha: application/pdf platba_12518.pdf