[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12515
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BSN medical GmbH (Dana Ťažká)
A
A95841
4722012515
Podaný
20.2.2023 18:22:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A95841_A1ZPN_novy riadok-Cu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPN_A95841.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A95841_MER-Cutimed Sorbion ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A95841_40036805_02_DoC MDR ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A95841_CE _Cutimed Sorbact ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A95841_ISO_Cutimed Sorbact ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A95841_SUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A95841_obal_Cutimed Sorbion... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A95841_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroje referencnych cien.docx Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf walzer2018.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_20.2... Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Cutimed s... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPN_A95841.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf MER-Cutimed Sorbion Border ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 2-0001_KOM_pacienta_s_dekub... Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 3-okan2007.pdf Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 4-cm000244.pdf Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 5-Moues.pdf Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 6-morykwas1997.pdf Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 7-AUDITED-report-2-5143-v-1... Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 8-Jak minimalizovat trauma ... Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 9-Kopal.pdf Iná príloha 20.2.2023 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_12515.docx 14.2.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 31.1.2023 8:23:29
Nezohľadňovaný
návod na použitie
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 19.1.2023 15:35:10
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku