[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12512
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Essity Hygiene and Health AB (Dana Ťažká)
B1.1
B28377
4722012512
Podaný
30.12.2022 8:32:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie_Essity.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Essity Hygiene and Health AB 
Zaslal: 19.1.2023 15:37:38
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku