[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12511
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
BSN medical GmbH (Dana Ťažká)
A8.13.1.2
A94193
4722012511
Podaný
30.12.2022 8:24:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie-Cutimed Sor... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A2ZVZP_A94193.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf MER_rozbor_ZP-Cutimed Sorbi... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Referenčné ceny - zdroje.docx Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 1.3.2023 11:29:21
Nezohľadňovaný
MER - oprava
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 1.3.2023 11:29:02
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi - oprava
Príloha: text/dali A2ZVZP_A94193.dfm
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 1.3.2023 11:28:38
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 19.1.2023 15:35:43
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku