[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12508
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BSN medical GmbH (Dana Ťažká)
A
A4195A
4722012508
Právoplatný
30.12.2022 8:09:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A4195A_A1ZPN_novy riadok_Hy... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPN_A4195A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A4195A_MER_rozbor_ZP-Hypafi... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A4195A_DoC_Hypafix skin sen... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A4195A_ŠÚKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A4195A_vyobrazenie_Hypafix_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A4195A_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 3-Laksono2019.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 4-Grove2014.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Referenčné ceny-zdroje.docx Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11396 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 26.3.2023 20:57:23
Nezohľadňovaný
Doklad o pridelení ŠUKL kódu
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 26.3.2023 20:56:48
Nezohľadňovaný
MER
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 26.3.2023 20:56:35
Nezohľadňovaný
mini dali
Príloha: text/dali A1ZPN_A4195A.dfm
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 26.3.2023 20:56:08
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, ŠUKL schválil zmenu názvu ZP. Z toho dôvodu si dovoľujeme poskytnúť aktualizované podklady so zmeneným názvom. Opravená žiadosť. S pozdravom Ťažká
Autor: Dana Ťažká - BSN medical GmbH 
Zaslal: 19.1.2023 15:36:53
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku