[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12507
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mönlycke HealthCare AB (Dana Ťažká)
A8.6.1.3
A73020
4722012507
Právoplatný
30.12.2022 7:49:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A73020_A1ZPE_existujuci ria... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1ZPE_A73020.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A73020_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A73020_DoC Mepilex Lite.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A73020_CE 01965 do 2023 EU.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A73020_SUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
image/jpeg A73020_vyobrazenie 20x50.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A73020_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Mepilex Lite IFU_sk.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/msword Ceny v Českej republike a v... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11499 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 16:36:05
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 19.1.2023 15:38:56
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku