[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12504
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mönlycke HealthCare AB (Dana Ťažká)
XL1.7
A3273A
4722012504
Podaný
16.2.2023 18:22:48
13.3.2023 7:57:32
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie výrobcu
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3273A_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_DoC Avance Solo set.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_Device_description_A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_SUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_vyobrazenie_10x20 cm... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_vyobrazenie_10x30 cm... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_vyobrazenie_10x35 cm... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A3273A_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/msword Ceny v Nemecku a Fínsku 12 ... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Faktúra z Fínska.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Dana Ťažká
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_12540.pdf Iná príloha 16.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.1 Avance Solo IFU... Iná príloha 16.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.2 1_1_ISO 9001_do... Iná príloha 16.2.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png Príloha č.3a Avance_Solo_40... Iná príloha 16.2.2023 Podpis Dana Ťažká
image/jpeg Príloha č.3b Avance_Solo_pa... Iná príloha 16.2.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3273A_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 16.2.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 16.2.2023 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12504.docx 9.2.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 19.1.2023 15:38:01
Nezohľadňovaný
úhrada poplatku