[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12503
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Tisgenx, Inc. (Ing. Silvia Augustinová)
XB6
P5283A
4722012503
V KK
15.2.2023 14:38:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-zaplata.... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Zaplata.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf ECD.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf ECFQ.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf SUKL KOD P5283A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf stitok.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftaláty.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Greece Invoice_SK.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Italy Invoice_SK.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf PIIS0003497520311802-OK.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-za... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 15.2.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 15.2.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12503.docx 14.2.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:13:53
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 21.2.2023 15:56:45
Na základe výzvy Ministerstva zo dňa 14.02.2023 sme prehodnotili výber podskupiny zaraďovanej ZP a vložili opravenú žiadosť A1SZME. Vzhľadom k tomu žiadame Ministerstvo, aby nebralo do úvahy MER vložený k pôvodnej žiadosti, a to na základe zákona 363/2011, § 45, odsek 2, písmeno n), keďže návrh maximálnej výšky úhrady ZP za zaraďovaný ŠZM neprevyšuje maximálnu výšku úhrady ZP za ŠZM zaradený v tejto podskupine.
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 15.2.2023 14:31:03
Nezohľadňovaný
Aktuálny šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 15.2.2023 14:30:19
Nezohľadňovaný
Upravená žiadosť ako odpoveď na výzvu 12503 zo dňa 14.2.2023
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 20.1.2023 19:17:31
Nezohľadňovaný
Zobrazenie ZP
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 19.1.2023 21:40:25
Nezohľadňovaný
aktuálny šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 19.1.2023 21:37:25
Nezohľadňovaný
Do žiadosti pridaný doplnok názvu ZP podľa databázy ŠÚKL
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 19.1.2023 21:36:13
Nezohľadňovaný
Do MER pridaný doplnok názvu ZP podľa ŠÚKL databázy
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 30.12.2022 11:17:51
Navod na pouzitie SK
Príloha: application/pdf Tisgenx IFU.pdf
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Tisgenx, Inc. 
Zaslal: 30.12.2022 11:17:15
Potvrdenie o uhrade spravneho poplatku