[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12502
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Paradigm Spine GmbH (MVDr.Viliam Rus)
XD1.9
P5204A
4722012502
Podaný
31.12.2022 11:44:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_XD... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_vyjadrenie_XD1.9_def.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf EC Certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf EU DOC Streamline Technical... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL kod_StreamLine .pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Zobrazenie SZM StreamLine.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf RIV_Potvrdenie_Surgalign_ph... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf StreamLine IFU_SK.pdf Iná príloha 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - Paradigm Spine GmbH 
Zaslal: 10.2.2023 17:28:30
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup k opravenej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - Paradigm Spine GmbH 
Zaslal: 10.2.2023 17:28:01
Nezohľadňovaný
Prikladáme opravenú žiadosť
Autor: MVDr.Viliam Rus - Paradigm Spine GmbH 
Zaslal: 31.1.2023 18:03:55
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o doplatku
Autor: MVDr.Viliam Rus - Paradigm Spine GmbH 
Zaslal: 30.1.2023 11:58:19
Nezohľadňovaný
Platba potvrdenie XD1.9