[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12501
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Paradigm Spine GmbH (MVDr.Viliam Rus)
XD1.8
P5204A
4722012501
Podaný
31.12.2022 11:44:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_XD... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_vyjadrenie_XD1.8_def.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf EC Certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf EU DOC Streamline Technical... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL kod_StreamLine .pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Zobrazenie SZM StreamLine.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf RIV_Potvrdenie_Surgalign_ph... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf StreamLine IFU_SK.pdf Iná príloha 29.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - Paradigm Spine GmbH 
Zaslal: 31.1.2023 18:03:38
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o doplatku
Autor: MVDr.Viliam Rus - Paradigm Spine GmbH 
Zaslal: 30.1.2023 11:57:55
Nezohľadňovaný
Platba potvrdenie XD1.8