[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12493
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
ConvaTec Ltd. (PhDr. Beata Zabáková, PhD.)
F2.1.3
F93698
4722012493
Právoplatný
29.12.2022 8:49:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_F93698_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.12.2022 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
text/dali A2ZVZP_F93698.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.12.2022 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11491 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:00:25
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám výpočet dopadu na VZP.
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:00:00
Nezohľadňovaný
Prikladám prehľad cien, kde sa v roku 2023 zvýšili v porovnaní s rokom 2022.
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 12:59:18
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, Prikladám overiteľný zdroj o cenách v jednotlivých krajinách uvedenej zdravotníckej pomôcky. Dôležité je uviesť, že cena sa v roku 2023 v niektorých krajinách v porovnaní s decembrom 2022 zvýšila. Prikladám preto už faktúry s cenami platnými od začiatku roku 2023. Poznámky: • Maďarsko fakturuje v EUR / je to prepočítané na HUF s kurzom platným v čase podania žiadostí, tj. 12/2022 • Poľsko fakturuje za kus • Ostatné faktúry sú za balenie
Príloha: application/x-zip-compressed F93698 ceny.zip
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 29.12.2022 15:37:05
Prikladám úhradu.
Príloha: application/pdf 12493.pdf