[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12490
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
ConvaTec Ltd. (PhDr. Beata Zabáková, PhD.)
F2.1.1
F86786
4722012490
Podaný
29.12.2022 8:44:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_F86786_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.12.2022 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
text/dali A2ZVZP_F86786.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.12.2022 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:05:38
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám výpočet predpokladaného dopadu na VZP.
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:04:58
Nezohľadňovaný
Prikladám prehľad cien, ktoré boli v roku 2023 zvýšené v porovnaní s rokom 2022, kedy bola žiadosť podávaná.
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:04:11
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, Prikladám overiteľný zdroj o cenách v jednotlivých krajinách uvedenej zdravotníckej pomôcky. Dôležité je uviesť, že cena sa v roku 2023 v niektorých krajinách v porovnaní s decembrom 2022 zvýšila. Prikladám preto už faktúry s cenami platnými od začiatku roku 2023. Poznámky: • Maďarsko fakturuje v EUR / je to prepočítané na HUF s kurzom platným v čase podania žiadostí, tj. 12/2022 • Poľsko fakturuje za kus • Ostatné faktúry sú za balenie
Príloha: application/x-zip-compressed F86786 ceny.zip
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 29.12.2022 15:35:38
Prikladám úhradu.
Príloha: application/pdf 12490.pdf