[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12488
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
ConvaTec Ltd. (PhDr. Beata Zabáková, PhD.)
F1.1.1
F90604
4722012488
Podaný
29.12.2022 8:39:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_F90604_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.12.2022 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
text/dali A2ZVZP_F90604.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.12.2022 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:10:26
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám výpočet predpokladaného dopadu na VZP.
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:09:56
Nezohľadňovaný
Prikladám prehľad cien, kde sa cena zvýšila v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022.
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 27.3.2023 13:09:14
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, Prikladám overiteľný zdroj o cenách v jednotlivých krajinách uvedenej zdravotníckej pomôcky. Dôležité je uviesť, že cena sa v roku 2023 v niektorých krajinách v porovnaní s decembrom 2022 zvýšila. Prikladám preto už faktúry s cenami platnými od začiatku roku 2023. Poznámky: • Maďarsko fakturuje v EUR / je to prepočítané na HUF s kurzom platným v čase podania žiadostí, tj. 12/2022 • Poľsko fakturuje za kus • Ostatné faktúry sú za balenie
Príloha: application/x-zip-compressed F90604 ceny.zip
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 29.12.2022 15:34:28
Prikladám úhradu.
Príloha: application/pdf 12488.pdf