[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12486
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Clariance SAS (Peter Janiga)
XD5.4
P4960A
4722012486
V KK
29.12.2022 20:34:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-ID... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_IDYS.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf DoC CE- Implants Idys PLIF ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
image/jpeg ŠÚKL_IDYS.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf Datasheet IDYS_PTLIF.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf Úhradový katalog VZP - ZP -... Iná príloha 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf NÁVOD_IFU_IDYS_SK_.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf label_06532910.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:43:30
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Peter Janiga - Clariance SAS 
Zaslal: 19.1.2023 20:43:27
Nezohľadňovaný
Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike
Autor: Peter Janiga - Clariance SAS 
Zaslal: 4.1.2023 14:44:27
Úhrada správneho poplatku
Príloha: application/pdf 580_4722012486.pdf