[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12483
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Clariance SAS (Peter Janiga)
XD1.7
P5107A
4722012483
V KK
29.12.2022 20:33:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Er... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ERISMA-XD1.7.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf DoC CE- Implants Erisma LP ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
image/jpeg ŠÚKL_ERISMA.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf Datasheet_Erisma_LP_MIS.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf Úhradový katalog VZP - ZP E... Iná príloha 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf BIOG_ inv.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf NÁVOD_IFU_Erisma_SK.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
application/pdf label_18156545.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Peter Janiga
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:41:48
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Peter Janiga - Clariance SAS 
Zaslal: 24.1.2023 20:53:28
Nezohľadňovaný
Iná príloha
Autor: Peter Janiga - Clariance SAS 
Zaslal: 19.1.2023 20:42:15
Nezohľadňovaný
Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike
Autor: Peter Janiga - Clariance SAS 
Zaslal: 4.1.2023 14:42:40
Úhrada správneho poplatku
Príloha: application/pdf 580_4722012483.pdf