[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12481
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MedCu Technologies Ltd. (Ing. Peter Kisely, MBA)
A8.13.4.5
A1840A
4722012481
Podaný
29.12.2022 10:47:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf CE certifikat MedCu.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf Declaration of Conformity M... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf A1840A potvrdenie o pridele... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf A1840A Vyobrazenie ZP.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf Navod na pouzitie MedCu.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf A1840A Ceny v EU.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_A18... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
text/dali A1ZPE_A1840A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf MedCu komparátor.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf PLATBA_KATEGORIZACIA_A1840A... Iná príloha 29.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 16:38:01
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Peter Kisely, MBA - MedCu Technologies Ltd. 
Zaslal: 10.2.2023 15:14:53
Nezohľadňovaný
Doplnenie cien EÚ
Príloha: text/dali A1ZPE_A1840A.dfm
Autor: Ing. Peter Kisely, MBA - MedCu Technologies Ltd. 
Zaslal: 10.2.2023 15:14:38
Nezohľadňovaný
Doplnenie cien EÚ
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 4.1.2023 14:00:17
Dobrý deň, podávame vyjadrenie k návrhu ID12481