[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12478
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: (Mgr. Denisa Miškovičová)
XH3.8
P74259
4722012478
Právoplatný
13.2.2023 10:23:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XH3.8.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1SZME_XH3.8.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XH3.8 - vyja... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf DoC PBD-421-1004series(MDD)... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf PBD-V600R-0703 DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Olympus Medical Systems Cor... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
image/png QuickPlace V PBD-421-1004.PNG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
image/png Zavádzacia sada PBD-V630,63... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf PBD-V630P... label zadná st... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf IFU plastový stent v zavádz... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf IFU sada so stentom ERCP PB... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf IFU Tannen baum plast. sten... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/msword Vyhlasenie k EU cenam_XH3.8... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Doklad o zaplatení ID12478.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_8.2.... Iná príloha 13.2.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XH3.8_uprava po vyzv... Iná príloha 13.2.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1SZME_XH3.8_uprava po vyzv... Iná príloha 13.2.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XH3.8 - vyja... Iná príloha 13.2.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12478.docx 8.2.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11368 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 12:51:02
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií