[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12477
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: (Mgr. Denisa Miškovičová)
XH3.6
P74259
4722012477
V KK
30.12.2022 20:40:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XH3.6.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1SZME_XH3.6.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/msword Vyhlasenie k MER_XH3.6.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf FG-V421PR, FG-V422PR, FG-V4... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Olympus Medical Systems Cor... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Label_Extrakčný košík.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf IFU Extrakčný košík.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/msword Vyhlasenie k EU cenam_XH3.6... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Doklad o zaplatení ID12477.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 12:50:10
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 19.1.2023 14:33:19
Nezohľadňovaný
Pripájame upravené vyhlásenie k MER.