[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12475
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd (Zuzana Hrčková)
XD1.6, XD1.7, XD1.8
P98734
4722012475
Právoplatný
20.3.2023 18:37:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie_FJR.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 27.12.2022 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 27.12.2022 Podpis Zuzana Hrčková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie_FJR.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 20.3.2023 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 20.3.2023 Podpis Zuzana Hrčková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12475.docx 20.3.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11329 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Hrčková - Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd 
Zaslal: 20.3.2023 18:23:11
Nezohľadňovaný
doklad o platbe