[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12474
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd (Zuzana Hrčková)
XD5.4.1
P98733
4722012474
Právoplatný
27.12.2022 16:29:07
14.2.2023 15:25:17
Dôvod späť vzatia zrusenie podania
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie_FJR.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 27.12.2022 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 27.12.2022 Podpis Zuzana Hrčková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11321 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky