[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12472
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Asahi Intecc Co., Ltd. (Ondřej Štěpánek)
XB14.22
P4199A
4722012472
Vyzvaný
30.12.2022 18:28:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf MER - predkladanie SZM.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf CE certificate Gladius MG14... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf DoC Gladius MG14, EX14.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf IFU Vodiace droty ASAHI.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 27.12.2022 Podpis Ondřej Štěpánek
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12472.docx 21.2.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ondřej Štěpánek - Asahi Intecc Co., Ltd. 
Zaslal: 30.1.2023 13:02:24
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup aktual k opravené žádosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ondřej Štěpánek - Asahi Intecc Co., Ltd. 
Zaslal: 30.1.2023 13:01:44
Nezohľadňovaný
Oprava žádosti - doplněk názvu
Autor: Ondřej Štěpánek - Asahi Intecc Co., Ltd. 
Zaslal: 30.1.2023 12:16:18
Nezohľadňovaný
Doplatek správního poplatku - potvrzení.
Autor: Ondřej Štěpánek - Asahi Intecc Co., Ltd. 
Zaslal: 2.1.2023 11:54:12
Polatek - potvrzení