[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12469
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Oticon A/S (Ing. Naďa Fričová)
N1.2
N98605
4722012469
Podaný
24.12.2022 11:10:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled GET BTE.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 24.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
text/dali A2ZVZP_N98605.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 24.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Naďa Fričová - Oticon A/S 
Zaslal: 29.12.2022 10:32:15
uhrada
Príloha: application/pdf 12469.pdf