[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12466
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
EVER Neuro Pharma GmbH (Mgr. Denisa Miškovičová)
D14
D97242
4722012466
Podaný
20.2.2023 15:31:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok_D_mine Pe... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1ZPN_novy riadok_D_mine Pe... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER D_mine Pen_6_12_2022_v2... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Declaration of Conformity D... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Ever Neuro Pharma Zertifika... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf D-mine_IFUPen_ 64304_CZ_V04... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Externe referencné ceny D-m... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Potvrdenie o platbe_ID 1246... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_14.2... Iná príloha 20.2.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_12466.docx 14.2.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 3.1.2023 11:50:49
Prikladáme overiteľný zdroj údaju o cene v Nemecku.
Príloha: application/pdf Cena Nemecko.pdf