[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12466
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
EVER Neuro Pharma GmbH (Mgr. Denisa Miškovičová)
D14
D97242
4722012466
Podaný
12.9.2023 15:55:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok_D_mine Pe... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1ZPN_novy riadok_D_mine Pe... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER D_mine Pen_6_12_2022_v2... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Declaration of Conformity D... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Ever Neuro Pharma Zertifika... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf D-mine_IFUPen_ 64304_CZ_V04... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Externe referencné ceny D-m... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Potvrdenie o platbe_ID 1246... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_14.2... Iná príloha 20.2.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document VEC_Odpoved na vyzvu MZ SR_... Iná príloha 12.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_D_mine Pen_6_12_2022_ak... Iná príloha 12.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12466.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.7.2023 Podpis Vladimír Heriban
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_12466.docx 14.2.2023 Detaily
application/pdf vyzva_12466.pdf 7.9.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11732 2 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie K121_N175.pdf 15.8.2023 Detaily
R 11692 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.11.2023 13:44:14
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.11.2023 13:43:50
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky.
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.11.2023 10:07:04
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.9.2023 13:00:42
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 37 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky. Termín: 20. 09. 2023 Čas: 13.15 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 25.5.2023 12:31:09
Prikladáme upravený šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi
Príloha: text/dali A1ZPN_D97242.dfm
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 25.5.2023 12:30:32
Prikladáme upravenú žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 25.5.2023 12:29:48
Prikladáme vyjadrenie držiteľa k cene v Polsku
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 25.5.2023 12:28:37
Prikladáme vyjadrenie držiteľa
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 3.1.2023 11:50:49
Prikladáme overiteľný zdroj údaju o cene v Nemecku.
Príloha: application/pdf Cena Nemecko.pdf