[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12465
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Oticon A/S (Ing. Naďa Fričová)
N1.3
N4693A
4722012465
Podaný
22.12.2022 13:05:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf MER Ruby.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
image/png Sukl.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
image/jpeg Ruby image.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf RUBY CE Certifikát OTICON .pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf vyhlásenie o zhode Ruby all... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
image/jpeg zobrazenie Ruby miniRITE.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE Ruby miniRITE.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf zoznam clenskych statov web... Iná príloha 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf navod RUBY2 MINIRITE R.pdf Iná príloha 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
text/dali A1ZPE_N4693A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf declaration of conformity.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf uhrada Ruby mini.pdf Iná príloha 22.12.2022 Podpis Ing. Naďa Fričová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:24:02
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Naďa Fričová - Oticon A/S 
Zaslal: 30.1.2023 14:18:16
Nezohľadňovaný
uhrada doplatku
Autor: Ing. Naďa Fričová - Oticon A/S 
Zaslal: 30.1.2023 14:15:20
Nezohľadňovaný
CR cena
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet CR cena.xlsx
Autor: Ing. Naďa Fričová - Oticon A/S 
Zaslal: 30.1.2023 14:14:57
Nezohľadňovaný
zoznam web zdrojov
Autor: Ing. Naďa Fričová - Oticon A/S 
Zaslal: 30.1.2023 14:14:33
Nezohľadňovaný
.dfm
Príloha: text/dali A1ZPE_N4693A.dfm
Autor: Ing. Naďa Fričová - Oticon A/S 
Zaslal: 30.1.2023 14:14:17
Nezohľadňovaný
ziadost