[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12461
A4ZCHZP - Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok
Protetika, a.s. (Ing. Ivana Nosálová, PhD.)
J5.5.1
J97729, J97730
4722012461
Podaný
30.12.2022 11:16:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A4ZCHZP_zmena charakteristi... Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny 21.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
text/dali A4ZCHZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A4/ZCHZP pre DaLi 21.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_RA_1.docx Iná príloha 21.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_RA_2_2022.docx Iná príloha 21.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Prehlásenie o cenách RA1 a ... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf skfakt_vf_export_protetika ... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf skfakt_vf_export_co_riga.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 18:04:01
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - Protetika, a.s. 
Zaslal: 5.1.2023 14:56:59
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o úhrade. Omylom sme uhradili 580€ namiesto 530€. Je možné prosím rozdiel vrátiť? Ďakujem. Nosálová