[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12460
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Abbott Vascular (Mgr. Tomáš Lučanský)
XB6.16
P4361A
4722012460
V KK
21.12.2022 11:12:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_Triclip_... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP _TriClip_6.12.2022.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf DoC_Triclip.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf CE_FQA_Abbott.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf CE_DE_Triclip_Abbott.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Triclip_label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf DEHP_Triclip.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Návod_Na_Pouzitie_Triclip.pdf Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny referencovanie.docx Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Faktura_GR.pdf Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf CEA_triclip_2022.pdf Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Triluminate_2021.pdf Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf vnitlek_vnl-201809-0003_SK ... Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:19:46
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 21.12.2022 13:36:39
správny poplatok