[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12458
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
WSAUD A/S (Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA)
N1.3
N5194A
4722012458
Podaný
22.12.2022 16:01:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 7. DECLARATION phthalate-fr... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf EVOKE DoC XP 110.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf UG Widex Evoke 110 XP.pdf Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ZPSCAU_20221001_EVOKE XP.xlsx Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
image/jpeg Evoke 110 XP.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/msword MER_rozbor_ZP EVOKE 110 XP ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok EVO... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 22.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
text/dali A1ZPE_N5194A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 22.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:22:43
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 1.3.2023 9:06:51
Nezohľadňovaný
doplnenie PL ceny
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 28.2.2023 10:20:12
Nezohľadňovaný
úradný preklad poľskej FA
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 6.2.2023 14:03:56
Nezohľadňovaný
porovnanie ceny v HU Evoke E110-XP https://sejk.neak.gov.hu/?s=segedeszkoz&ttt=310210286&termek=widex-evoke-e110-xp
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 6.2.2023 14:03:02
Nezohľadňovaný
šifrovaný výstup z opravy
Príloha: text/dali A1ZPE_N5194A.dfm
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 6.2.2023 14:02:42
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 31.1.2023 16:31:10
Nezohľadňovaný
certifikát
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 31.12.2022 10:26:34
úhrada poplatku
Príloha: application/pdf 12458_N5194A.pdf