[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12456
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
WSAUD A/S (Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA)
N1.2
N5192A
4722012456
Podaný
22.12.2022 9:16:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 7. DECLARATION phthalate-fr... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf EVOKE DoC FP 110.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf UG Evoke 110 FP.pdf Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ZPSCAU_20221001_EVOKE FP.xlsx Iná príloha 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok EVO... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
text/dali A1ZPE_N5192A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/msword MER_rozbor_ZP EVOKE 110 E_F... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
image/jpeg Evoke 110 FP.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.12.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:26:12
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 28.2.2023 10:22:06
Nezohľadňovaný
úradný preklad poľskej FA
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 14.2.2023 14:43:00
Nezohľadňovaný
porovnanie ceny - Poľsko / faktúra
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 13.2.2023 10:10:57
Nezohľadňovaný
šifrovaný výstup z opravy
Príloha: text/dali A1ZPE_N5192A.dfm
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 13.2.2023 10:10:35
Nezohľadňovaný
oprava žiadosti
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 31.1.2023 16:33:11
Nezohľadňovaný
certifikát
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 31.12.2022 10:24:03
úhrada poplatku
Príloha: application/pdf 12456_N5192A.pdf