[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12452
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Navigation, Inc. (Jana Vadovičová)
XD14.3
P94394
4722012452
V KK
22.12.2022 13:34:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XD14.3.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf TDFI_DoC_007TF_C.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Medtronic Neuro 2096404CE01... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 9733497-11_13_NIM_PEDICLE_A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 9733298-G02TD_A (4).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Súpravy na pediklo... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Needles PAK.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Brochure Needle PAK.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf label 9733236.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf label 9733498 Inner.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok XD... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 22.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 22.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Vyhlásenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:45:07
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Navigation, Inc. 
Zaslal: 24.1.2023 10:25:52
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu //ID12452
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Navigation, Inc. 
Zaslal: 28.12.2022 13:29:41
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID12452
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Navigation, Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 13:38:58
Referenčná cena S
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Navigation, Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 13:38:11
Referenčná cena S
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Navigation, Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 13:37:05
Referenčná cena S
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Navigation, Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 13:35:22
Referenčné ceny//ID 12452