[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12451
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. (Jana Vadovičová)
XD14.3
P83284
4722012451
V KK
22.12.2022 14:49:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf TF001_DoC_CervicalStabiliza... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf G1 039040 0078 Rev. 00 EXP ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M708348B558EU_MDT Navigated... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Vertex.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf NAV2075K.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC202103837EE-Big-Capital-C... Iná príloha 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Vyhlásenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok XD... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 22.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 22.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XD14.3.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:44:20
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 24.1.2023 10:27:45
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu //ID12451
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 28.12.2022 13:25:38
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID12451
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 14:50:34
Referenčná cena NL/ID12451