[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12450
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MC3 Inc. (Jana Vadovičová)
XB1.2
P5264A
4722012450
V KK
22.12.2022 11:26:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf MC3 Vascular Access Kit DoC... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 35221.1 CE II3 (1).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU Opus_Slovak_RevA_view.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod OPUS.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Label - OPUS VAK 21030 .pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MC3 vyhlásenie o obsahu fta... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok XB... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB1.2 Opus.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf crescent-opus-sell-sheet.pdf Iná príloha 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:14:58
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 20.1.2023 12:27:27
Nezohľadňovaný
PotvrPoplatok za predpokladanú spotrebu /ID12450
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 17.1.2023 10:02:00
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 17.1.2023 9:51:33
Nezohľadňovaný
Aktuálna žiadosť ID12450 //doplnok názvu ZP
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 28.12.2022 13:16:43
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 28.12.2022 12:53:43
Referenčná cena Španielsko
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 15:03:32
Referenčná cena CZ
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 11:27:14
EU referenčné ceny