[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12449
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MC3 Inc. (Jana Vadovičová)
XB1.2
P5265A
4722012449
V KK
22.12.2022 11:39:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok XB... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB1.2 Cresce... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC - MC3 Crescent.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf FQA cert - 35513 rev 1 CE w... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU Crescent_RevB.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Crescent.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Crescent Labels_2021.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MC3 vyhlásenie o obsahu fta... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf crescent-brochure.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:14:24
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 20.1.2023 12:32:21
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o uhradení poplatku za predpokladanú spotrebu/ ID12449
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 17.1.2023 9:54:13
Nezohľadňovaný
Aktuálny CE certifikát
Autor: Vladimír Mičieta - Unomedical A ConvaTec Company 
Zaslal: 17.1.2023 8:55:54
Nezohľadňovaný
Aktuálny CE certifikát
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 28.12.2022 13:13:54
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 28.12.2022 12:45:13
Referenčné ceny NL/ID 12449
Autor: Jana Vadovičová - MC3 Inc. 
Zaslal: 22.12.2022 11:41:12
EU referenčné ceny//ID12449