[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12447
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XB9.2.3
P94738
4722012447
V KK
22.12.2022 11:01:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Pr... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB9.2.3 Prís... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_D00494431_A.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf EC_TD_Ass_D00826255_Rev A.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU_M985273A002DOC1_RevB.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Heli-FX.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf label M004795CDOC3--A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Heli-FX Phthalate Letter_SK... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf heli-fx-ordering-informatio... Iná príloha 20.12.2022 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:16:49
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 20.1.2023 12:34:36
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o uhradení poplatku za predpokladanú spotrebu/ ID12447
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 17.1.2023 10:45:31
Nezohľadňovaný
SK IFU
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 17.1.2023 10:42:50
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti ID12447
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 17.1.2023 10:41:52
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti ID12447
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 17.1.2023 10:40:40
Nezohľadňovaný
Aktuálna žiadosť ID12447 / doplnok názvu
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 28.12.2022 13:21:39
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID12447
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 22.12.2022 11:02:34
Referenčná cena//ID12447