[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12445
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
SONOVA AG (Ing. Ivana Nosálová, PhD.)
N1.4
N4965A
4722012445
Podaný
20.12.2022 13:47:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 1. Žiadosť o zaradenie Stri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
text/dali A1ZPE_N4965A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 2. MER Stride B3-UP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 5. EC certifikat.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 6. Declaration of conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
image/jpeg 9. ŠÚKL kód Stride B3-UP.JPG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 4. Technická špecifikácia S... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 8. Statement of phthalates.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 3. Návod na použitie Stride... Iná príloha 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Invoices Chania, Lubliana, ... Iná príloha 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Invoices Bratislava SK.pdf Iná príloha 19.12.2022 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:26:51
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 5.3.2023 20:48:29
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, pripájam vygenerovaný súbor.
Príloha: text/dali A1ZPE_N4965A.dfm
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 5.3.2023 20:48:00
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, pripájam doplnenú žiadosť.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 3.3.2023 0:34:53
Nezohľadňovaný
Preklad faktúry Grécko
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 3.3.2023 0:34:32
Nezohľadňovaný
Preklad faktúry ČR
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 3.3.2023 0:34:10
Nezohľadňovaný
Preklad faktúry: Slovinsko
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 3.3.2023 0:33:41
Nezohľadňovaný
Preklad faktúry: SK
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 3.3.2023 0:31:59
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, posielam požadované doplnené dokumenty.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 21.12.2022 10:09:23
Posielam potvrdenie o úhrade.