[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12440
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MicroPort CRM S.r.l. (Ing. Andrea Kováčová)
XB5.9
P4724A
4722012440
V KK
19.12.2022 11:33:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Invicta_jednocievkova_A1SZM... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Invicta_jednocievkova_MER_v... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Certifikát_EU Quality Manag... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf EC certifikát_tech.dokument... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Vyhlásenie o zhode_preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf ŠUKL potvrdenie_Invicta jed... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Štítok 1.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Štítok 2.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Štítok 3.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Štítok 4.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Ftaláty_úradný preklad.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Belgicko_cena_preklad.pdf Iná príloha 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf CZ cena_s.391.pdf Iná príloha 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf IFU_Invicta_ASKUA10580A.pdf Iná príloha 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Zobrazenie ZP_Invicta.pdf Iná príloha 19.12.2022 Podpis Ing. Andrea Kováčová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:16:17
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Andrea Kováčová - MicroPort CRM S.r.l. 
Zaslal: 21.12.2022 9:27:05
Dobrý deň, prikladám doklad o úhrade.