[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12439
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Dexcom, Inc. (Ing. Martin Kuchta)
D13.1
D99352
4722012439
Podaný
15.12.2022 14:16:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie Dexcom G6 v... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 15.12.2022 Podpis Ing. Martin Kuchta
text/dali A2ZVZP_D99352.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 15.12.2022 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf Austria_Dexcom.G6.pdf Iná príloha 15.12.2022 Podpis Ing. Martin Kuchta
application/pdf Holand_Dex_G6.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 15.12.2022 Podpis Ing. Martin Kuchta
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 16.12.2022 11:17:31
Dobrý den, přikládám opravený mdf soubor. Děkuji. Kuchta
Príloha: text/dali A2ZVZP_D99352.dfm
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 16.12.2022 11:16:49
Dobrý den, přikládám opravenou žádost (opravený název zdrav. pomůcky). Děkuji. S pozdravem, Martin Kuchta.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 16.12.2022 11:16:00
Dobrý den, přiložen doklad za poplatek za vysílač.
Autor: Ing. Martin Kuchta - Dexcom, Inc.  
Zaslal: 16.12.2022 11:07:02
Dobrý den, přikládám potvrzení o platbě správního poplatku. S pozdravem, Martin Kuchta.