[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12438
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková)
XH3.1
P99207, P99208, P0005A, P2405A, P0006A
4722012438
Rozhodnutý 1.st
15.12.2022 13:46:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 15.12.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
application/pdf OOM_KON_12438.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.1.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11219 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky