[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12436
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Merit Medical Systems, Inc. (Mgr. Michal Rzounek)
XB14.43
P95241
4722012436
V KK
29.12.2022 16:08:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf MER_ZP_Merit PAK_Prelude Id... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf CE 541900 FQA 17-FEB-2021 (... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf DEC0041_028_Merit PAK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf DEC0041-325_Merit PAK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf DEC0049_024_Prelude Ideal.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf DEC0049-325_Prelude Ideal.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf ŠÚKL_P95241.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf PAKM4NPD7_B_Carton.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf PID4F11018NTPD_B_Carton.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 15.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf úhrada_4722012436.pdf Iná príloha 29.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Referenčná cena_Francúzsko.pdf Iná príloha 29.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Referenčná cena_Nemecko.pdf Iná príloha 29.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Referenčná cena_Španielsko.pdf Iná príloha 29.12.2022 Podpis Mgr. Michal Rzounek
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:21:23
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Michal Rzounek - Merit Medical Systems, Inc. 
Zaslal: 4.1.2023 13:35:18
Prikladáme návod na použitie
Autor: Mgr. Michal Rzounek - Merit Medical Systems, Inc. 
Zaslal: 4.1.2023 13:34:40
Prikladáme návod na použitie