[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12432
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
SONOVA AG (PharmDr. Tatiana Garella)
N1.2
N5236A
4722012432
Podaný
30.12.2022 9:34:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_N5236A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER N5236A N1.2 BTE.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Hearing Instrument Syst... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE Certificate 32438-23 Son... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU flow+BTEguide_SLK.PDF Iná príloha 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU flow+ BTE.pdf Iná príloha 16.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:20:50
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.