[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12431
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Ferris Mfg. Corp. (Ing. Peter Kisely, MBA)
A8.6.2.1
A95657
4722012431
Právoplatný
15.5.2023 12:23:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 14.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 14.12.2022 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf Odpoveď na výzvu S00090-202... Iná príloha 15.5.2023 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12431.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11688 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky