[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12426
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
A4.1.2
A36935
4722012426
Právoplatný
19.5.2023 10:47:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_Zetuvit_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 13.12.2022 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A3ZP_Zetuvit_vyradenie.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 13.12.2022 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document potvrzení o platbě.docx Iná príloha 19.5.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12426.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11617 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky