[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12424
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
KANEKA CORPORATION (PharmDr. Tatiana Garella)
XB14.20
P4699A, P4700A
4722012424
V KK
30.12.2022 9:32:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Ne... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie SZM.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC PTCA balloon.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat G1 024736 006... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat G7 024736 007... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU NEON sk.pdf Iná príloha 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU NEON NC sk.pdf Iná príloha 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 20.12.2022 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.3.2023 13:17:12
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií