[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12416
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ARIES a.s. (Ružena Kalečíková)
J4.3.3.4
J5141A
4722012416
Podaný
28.12.2022 14:11:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_J51... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
text/dali A1ZPE_J5141A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_vyjadrenie G5141A.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
application/pdf eu-2021-02-avicenum-ortho-2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
image/png SUKL_5141A.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
application/pdf 30501 - AV ORTHO 2000 kolen... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
application/pdf Ceny_PL.PDF Iná príloha 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
application/pdf Doklad o uhrade J5141A.pdf Iná príloha 28.12.2022 Podpis Ružena Kalečíková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:12:21
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ružena Kalečíková - ARIES a.s. 
Zaslal: 31.1.2023 11:26:30
Nezohľadňovaný
Pripájame návod na použitie
Autor: Ružena Kalečíková - ARIES a.s. 
Zaslal: 3.1.2023 16:11:43
Pripájame zdroj cien v ČR
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ceny v ČR.docx