[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12389
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
WSAUD A/S (Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA)
N 1.4
N5176A
4722012389
Podaný
30.11.2022 10:03:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword !MER_rozbor_ZP SIGNIA Motio... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf EC DoC Signia_Motion_C&G_P.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 7. DECLARATION phthalate-fr... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
image/jpeg Motion Charge&Go P 3X.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf Signia Motion X P C&G návod... Iná príloha 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ZPSCAU_20221001.xlsx Iná príloha 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/pdf Signia Motion Pure_ChargeGo... Iná príloha 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_N51... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
text/dali A1ZPE_N5176A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.11.2022 Podpis Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 31.1.2023 16:35:19
Nezohľadňovaný
certifikát
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 31.1.2023 13:44:29
Nezohľadňovaný
oprava MER
Autor: Mgr. Zsuzsanna Szatmár, MBA - WSAUD A/S 
Zaslal: 9.12.2022 13:18:49
úhrada poplatku
Príloha: application/pdf 12389_N5176A.pdf