[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12384
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Advanced MedTech Solutions Private Limited (Jozef Turza)
XB14.20
P4220A
4722012384
Podaný
1.12.2022 0:32:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok (5... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.11.2022 Podpis Jozef Turza
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.11.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf DOC_NC ADVA GLIDE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.11.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf LABEL_ADVA GIDE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.11.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf vyhlasenie o ftalatoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.11.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf DOC_ADVA GLIDE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 1.12.2022 Podpis Jozef Turza
image/png Screenshot 2022-04-11 at 14... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 1.12.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf LABEL_NC ADVA GLIDE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 1.12.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf Antmed_Phtalates Declaratio... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 1.12.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf 10000447989-PA-NA-IND Rev 1... Iná príloha 1.12.2022 Podpis Jozef Turza
application/pdf 10000447991-PA-NA-IND D Rev... Iná príloha 1.12.2022 Podpis Jozef Turza
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER info.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 1.12.2022 Podpis Jozef Turza
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 18.1.2023 9:00:07
Nezohľadňovaný
FOTO NC ADVA GLIDE 2
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 18.1.2023 8:58:55
Nezohľadňovaný
FOTO NC ADVA GLIDE 1
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 18.1.2023 8:57:25
Nezohľadňovaný
FOTO ADVA GLIDE 2
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 18.1.2023 8:56:32
Nezohľadňovaný
FOTO BALENIA ADVA GLIDE 1
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 18.1.2023 8:55:05
Nezohľadňovaný
návod NC ADVA GLIDE
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 18.1.2023 8:53:41
Nezohľadňovaný
návod ADVA GLIDE
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 5.12.2022 9:07:49
MER
Autor: Jozef Turza - Advanced MedTech Solutions Private Limited 
Zaslal: 5.12.2022 9:05:50
platba
Príloha: application/pdf platba.pdf