[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12383
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Fidia Farmaceutici, S.p.A. (Marcela Javorova)
J11.1.2.2
J88673
4722012383
Rozhodnutý 1.st
29.11.2022 13:01:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.11.2022 Podpis Marcela Javorova
text/dali A2ZVZP_J88673.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.11.2022 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 29.11.2022 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 29.11.2022 Podpis Marcela Javorova
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11298 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky