[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12377
A2ZVSZM - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
MEDIN, a.s. (Zuzana Prokopová)
XC4.3.5
P59921, P59915
4722012377
Právoplatný
16.2.2023 20:18:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVSZM_zvysenie_X01864.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
application/pdf Informace o zvýšení cen.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veřejný registr VZP.docx Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
text/dali A2ZVSZM_X01864.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_12377.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 16.2.2023 Podpis Zuzana Prokopová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVSZM_zvysenie_X01864.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 16.2.2023 Podpis Zuzana Prokopová
text/dali A2ZVSZM_X01864.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 16.2.2023 Podpis Zuzana Prokopová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12377.docx 9.2.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11532 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Prokopová - MEDIN, a.s. 
Zaslal: 22.5.2023 17:22:47
Nezohľadňovaný
Prílohy vložené cez iné podania.
Autor: Zuzana Prokopová - MEDIN, a.s. 
Zaslal: 23.11.2022 16:13:29
úhrada poplatku
Príloha: application/pdf 12377.pdf