[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12376
A2ZVSZM - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
MEDIN, a.s. (Zuzana Prokopová)
XC4.5.6
P59921, P59915
4722012376
Podaný
23.11.2022 15:10:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Informace o zvýšení cen.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veřejný registr VZP.docx Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVSZM_zvysenie_X01863.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
text/dali A2ZVSZM_X01863.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 23.11.2022 Podpis Zuzana Prokopová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Prokopová - MEDIN, a.s. 
Zaslal: 23.11.2022 16:13:07
úhrada poplatku
Príloha: application/pdf 12376.pdf