[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12324
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L10, L11.1, L11.2, K1.1, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K7.1, K8.1, K9.8.1
L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L81519, L92626, L65374, L89373, L93720, L89017, L92206, L90100, L91858, L94264, L70082, L65375, L93718, L90542, L92627, L70430, L53890, L76757, L90099, L88011, L93140, L70083, L74124, L91859, L89016, L65413, L70429, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L88565, L94239, L88010, L20581, L89389, L90541, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L89390, L76761, L93723, L89019, L87851, L87855, L91351, L87845, L87846, L87847, L87849, L87854, L87850, L88009, L87852, L41646, L92692, L93139, L91862, L87873, L88569, L90544, L90543, L41645, L70080, L76762, L92691, L69850, L37759, L76763, L28294, L60543, L96443, L58513, L90553, L65377, L91239, L93728, L93572, L65379, L90552, L65380, L93571, L89013, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L69905, L69906, L91353, L90545, L69907, L91861, L37792, L37793, L93729, L39263, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L94290, L94288, L94291, L97825, L97824, L88433, L88434, L81512, L37772, L37773, L94293, L94294, L94246, L94244, L94245, L65381, L65382, L72049, L72050, L65383, L89357, L88563, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L89358, L93721, L93143, L69321, L88435, L81513, L93567, L71141, L2549A, L70076, L96713, L89012, L80203, L95292, L69845, L92690, L88564, L65698, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L88562, L89387, L94055, L94255, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L52900, L52901, L53546, L53545, K85739, K65342, K65343, K65344, K65345, K65346, K59892, K52948, K59594, K70479, K59593, K59592, K70480, K59598, K59588, K70481, K59589, K59590, K94262, K87958, K58032, K71333, K22145, K94263, K65347, K69307, K71334, K94236, K86978, K87957, K85808, K65536, K58331, K39936, K39938, K39940, K58332, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K39943, K39947, K39979, K60537, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K70369, K97827, K90261, K65352, K88568, K69339, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K65386, K60156, K58349, K37796, K37801, K65359, K37797, K83510, K37802, K37798, K65360, K37799, K37800, K71336, K37803, K94053, K94251, K94261, K65362, K69294, K65364, K37804, K69295, K75628, K65363, K83512, K83513, K65365, K75625, K94250, K94249, K69296, K69297, K94295, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K94253, K65370, K65371, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K92630, K90549, K37765, K37766, K75629, K28413, K92629, K94257, K93570, K88566, K85996, K86011, K65368, K37791, K94248, K94247, K71344, K59885, K89014, K92625
4722012324
Právoplatný
4.10.2022 16:59:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 4.10.2022 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_12324_K.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.10.2022 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11147 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K118_N170.pdf 15.11.2022 Detaily
R 11145 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC... 15.10.2022 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Michal Kačur - Michal Kačur "TOPOR" 
Zaslal: 14.10.2022 12:02:13
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, referenčné ceny našich výrobkov sú uvedené cez INÉ PODANIA.
Autor: Ján Vydarený - PRIM, S.A.  
Zaslal: 14.10.2022 11:51:25
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v prílohe prikladám žiadosť o navýšenie aktuálnych cien našich ZP v skupine K. Ďakujem za jej akceptovanie.
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.10.2022 16:27:29
Odborné odporúčanie ministrovi zdravotníctva
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_12324_L.docx
Autor: Ing. Adriana Mesárošová, PhD. - Fazzini srl 
Zaslal: 11.10.2022 12:38:27
Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame pripomienky ku konaniu 12324.
Autor: Ľubomír Šoltés - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
Zaslal: 11.10.2022 12:01:39
Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame pripomienky ku konaniu 12324.
Autor: Anna Lukáčová, PharmDr. - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 11.10.2022 10:25:50
Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame pripomienky ku konaniu 12324.
Autor: Zlatica Balážová - MIRBACH PLUS s.r.o. 
Zaslal: 11.10.2022 9:44:37
Dobrý deň, v prílohe prikladám žiadosť firmy PROKINESIS s.r.o. k navýšeniu ÚUC zdravotníckych pomôcok.
Autor: Ivan Dobiš - MLAD s.r.o. 
Zaslal: 11.10.2022 9:33:51
Dobrý deň, V prílohe je žiadosť o navýšenie cien našich ZP v kategórií K4.2.
Autor: Slavka Reháková - Akces-MED Sp.z.o.o. 
Zaslal: 10.10.2022 21:43:31
Dobrý deň, žiadame o doplnenie ZP uvedených v žiadosti do konania vo veci zvýšenia ÚUC.
Autor: Michal Kačur - Michal Kačur "TOPOR" 
Zaslal: 10.10.2022 10:33:47
Dobrý deň, v prílohe zasielame opakovanú žiadosť o navýšenie cien, nakoľko sa na našu žiadosť zabudlo na strane MZSR.